Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020

OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020
Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020
Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020
Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
Tita《OKR目标执行管理》产品介绍 OKRs-E@2020
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com
OKR目标管理 okr.tita.com

OKR目标管理 okr.tita.com

赶快去把OKR目标管理用起来吧,让我们一起提高公司效率!

战略是方向,战术是努力,方向比努力更重要!不要以战术上的勤奋,掩饰战略上的懒惰!Tita 重磅推出企业战略交付工具《OKR目标执行管理》模块,并首创发布OKRs-E目标管理应用标准框架:《 详细了解一下OKRs-E 》 : https://okr.tita.com

联系我们

400-650-3180

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:kefu@tita.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息

1603943078-400客服

微信